Trappor och räcken

Vi levererar och monterar säkra utrymningsvägar samt handikappanpassar byggnader.

Säkra trappor

Vi levererar och monterar säkra utrymningsvägar samt handikappanpassar byggnader efter beställarens behov. Vårt systerbolag Birstatrappan AB är en trappfabrik som både utvecklar och tillverkar olika tillträdeslösningar i fastigheter. Vi på Sundbergs smide gör platsinmätningar för tillverkning av ramper, spiraltrappor, kombitrappor, raka trappor samt allehanda räcken i anslutning till detta. Sedan tillverkar vårt systerbolag produkten och slutligen så monterar vi den på plats.

Varianter och utföranden

Alla dessa produkter kan levereras i ett stort antal varianter och utföranden. 
​​​
Några exempel kan vara:
Trappor med steg av gallerdurk, durkplåt, slätplåt förberedda för klinker, matta eller betonggjutning. Trapporna kan även förses med steg av olika träslag som exempelvis ek. Vi har även kompletta system för skyddsburar runt trapporna.

Räcken av industrityp, barnsäkra eller valfritt designat av beställaren eller i samråd med oss. Även räcken kan bestyckas med trähandledare av olika träslag som exempelvis ek.

Vi har kunskap och tillgång till kravstandarderna som finns inom området gällande rampbredder, lutförhållanden, räckeshöjder och anpassningar för rullstolsberoende personer samt synskadade. I bostäder och kommersiella lokaler gäller främst BBR och inom industrin så är SSG standarden vanligt förekommande.

Utförandet av dessa produkter flexibel, samtliga kan levereras lackerade i valfri kulör med både våtlackering och pulverlackering med flera olika systemtyper. Varmförzinkning är den absolut mest underhållsfria och robusta ytbehandlingen för utomhusbruk. Det går även bra att mixa ytbehandlingarna på olika detaljer i produkterna om så önskas.
Vi följer de lagar och bestämmelser som gäller och våra kunder har givetvis full garanti på det som beställs från oss.

Vi anser att vår allra främsta egenskap på en konkurrensutsatt marknad är vår service och vår vilja att leverera när kunden behöver det.
Hos oss är vi tacksamma för alla kunder, både stora och små.

Kontakta oss gärna för offert eller rådgivning.