Byggnadssmide

Vi är certifierade för att få CE märka bärande konstruktioner i byggnader

Kapcitet att hantera stora uppdrag.

Byggnadssmide är vårt huvudsakliga branschområde och vi är dessutom certifierade för att få CE märka bärande konstruktioner i byggnader. I vår region tillhör vi en av de största aktörerna på det området. Vi har vår 2000 kvm stora verkstad på Upplandsgatan 18 i Gävle där vi arbetar under 5st traverskranar, varav 2st har 10-tons lyftkapacitet vardera. Vi kan prefabricera stora stålkonstruktioner hos oss som vi sedan monterar ute på arbetsplats. Vi har ett tiotal servicebilar med stora flak samt diverse hjullastare och truckar för hanteringen utomhus av allt material.

Ledningssystem som har kontroll

Vi arbetar efter ett interaktivt ledningssystem och med styrning av det så utför vi och dokumenterar regelbundet tekniska genomgångar, egenkontroller, riskanalyser, svetsarprövningar och alla de kontrolldokument som krävs i byggbranschen i dag. Vi har dessutom en lång rad med samarbetspartners som kan krävas, exempelvis kranlyft, ytbehandlingar och finsnickeri mm.

Byggnadssmide innefattar ett ganska brett område och vi smeder får ofta göra många både roliga och utmanande uppgifter på en byggarbetsplats. Det grundläggande är förstås en byggnads stomdelar för att hålla upp väggar och tak, men förutom ingjutningsgods, pelare, balkar, kranbanor och fackverkstakstolar så tillverkar och monterar vi oftast det mesta av metall i den entreprenad som vi blir upphandlade för.

Oavsett om vi lämnar en offert eller arbetar efter löpande räkning på en komplett byggnadsstomme så är det vanliga förfarandet att vi även tillverkar, levererar och monterar spiraltrappor, raka ståltrappor, ramper, räcken och fasadstegar också. Ibland kan det även bli en hel del specialdetaljer interiört som inte går att köpa i den vanliga bygghandeln som exempelvis infällda vedkassetter, smideskrokar, hyllor och konsoler mm. Gångbryggor av gallerdurk, måttanpassade skrapgaller, specialbord, galler eller kompletta sopstationer med containers kan också förekomma. Genom åren har vi tillverkat och monterat så mycket olika detaljer så att det är rent av omöjligt att benämna alla.

Några entreprenader som kan nämnas är kompletta stommar till skolor, industrihallar, storkök, sjukhus, ålderdomshem, aktivitetshus, villor, badhus och ställverksbyggnader. Listan kan göras lång.

Vi följer de lagar och bestämmelser som gäller och våra kunder har givetvis full garanti på det som beställs från oss.

Vi anser att vår allra främsta egenskap på en konkurrensutsatt marknad är vår service och vår vilja att leverera när kunden behöver det.

Hos oss är vi tacksamma för alla kunder, både stora och små.

​​​​​​​Kontakta oss gärna för offert eller rådgivning.

Jimmy Wendin

Daniel Lundvik

070-637 0949
​​​​​​​daniel.lundvik@sundbergssmide.se